Tørketeknikk AS kan tilby:

  • Fuktmålinger etter NS3511 og NS3512.
  • Fuktovervåkning. 
  • Sanering av fukt og vannskader (demontering, riving, tørking og reparasjon)
  • Sanering av mugg og sopp.
  • Prøvetaking og analyser av mugg, sopp og miljøskader.
  • Konsulent og prosjektledelse.
  • Innbo.
  • Salg, utleie av avfuktere, vifter og materiell til saneringsbransjen.
  • Påvisning med IR-Kamera, varmekabler, luftlekkasjer, fukt i konstruksjon.